Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Publikované články

 

Písmo, svědek věků

photo
Turské noviny 2014

Když píši tuto stránku začátkem března roku 2014, tužkou, jež narušuje nedotknutou ušlechtilost povrchu papíru, nemohu být v letošním teplém předjaří rozhodně inspirován k metafoře, že ornamenty písma připomínají čerstvé stopy ve slábnoucím sněhovém pokryvu, stopy nakreslené inkousty v barvách místních půd.

Za světlem hvězdy

photo
Turské noviny 2013

Ten příběh se stal a trvá. Zářící hvězda ve tmě, která osvětluje cestu, je pro člověka vždy fascinujícím cílem.

Na světě se stalo mnoho věcí, jejichž souvislosti stále jen tušíme. Věda zanechala v tomto hájemství mýtů zatím jen nemnoho stop svých rozpačitých krůčků.

Obr ochranitel

photo
Turské noviny 2013

Pravé léto zpomaluje krok, aby se rozplynulo ve vlídném létu babím, jež krůčkem přejde do podzimu.

Vše se trochu zklidní a lidem začnou ozvláštňovat ozvěny letních zážitků běžný život.

Obrazy měst, krajin, rybníků, řek i moří probarví znovu a znovu šedohnědé tóny podzimu.

Třeba si někdo vzpomene také na vyobrazení nebo sochy obrovitého světce, jež nese malé dítě a opírá se o mohutnou hůl. Máte-li tento zážitek, vězte, že tím zvláštním gigantem mohl být jen svatý Kryštof a též vám budiž zjeveno, že to opravdu není ledajaký svatý.

Brána, vchod, vstup

photo
Turské noviny 2013

Známe mnoho míst, která jako brána vypadají. Ve městech i vesnicích a také v krajině. Brána je jedním z prvků majících schopnost uspořádat svět.

Říká: Vstupuješ, odcházíš nebo váháš, máš-li udělat krok a kterým směrem? Protože se stále můžeš přece vrátit. Přemýšlíš co je za branou, byla správná ta cesta, jež mě sem dovedla?

Jak má vypadat ta má brána v tomto okamžiku mého života? Má být hmotná jako ta v kyklopském zdivu archaických Mykén, má zářit barvami jako Ištařina z Babylonie, má mě ztišit moudrostí filozofů a mocí bohů řecké antiky v Prophylaích strážících vstup na Aténskou Akropolis, nebo má, ozdobena barokními titány, zvát mou mysl mezi vertikály gotiky Svatovítské katedrály, jak to činí Matyášova brána Pražského hradu.

Každý je poutníkem

photo
Léto 2012

Každý je poutníkem, jemuž nejsou cestami pouze linie a křivky, které rýsují dlouhé arabesky v síti stupňů zemské šířky a délky.  A vedou poutníka, aby jeho oči možná uviděly, jak měsíc ukončil svůj oblouk ostrými hroty, jež zraňují noc a ona svou indigovou krví koloruje mořskou pláň.