Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Publikované články

 

Fontána ve tvaru čínského pentagramu

photo
Turské noviny (rok 2010)

Napsal jsem již několik článků do tohoto časopisu, ke kterým mě inspirovalo to, čím se zabývám v ateliéru. Nejvíce se nyní soustředím na model fontány pro farmaceutickou firmu přírodní medicíny. Fontána je inspirována čínským pentagramem. Pentagram obecně patří již několik tisíc let do lidské kultury. Přichází k nám jak z východu, tedy z Číny, tak ze západu, tedy z Egypta.

Advent pod pláštěm sv. Martina

photo
Turské noviny (rok 2009)

Vstupujeme do adventního času, který kromě jiného i kalendářně ukončuje náš rok. Rok může být jako časová jednotka nahlížen různě, s celou tou nekonečnou relativitou, která je právě pro veličinu času tak příznačná. Ale rok může být také zhutněným chronologickým obrazem lidského života. Vždyť začíná jarem, jarem které mnohé národy nazývají znovuzrozením, (renascimentem) a my ve slovanské zvukomalebnosti můžeme použít i slovo vesna.

Adventním časem k vánocům

Turské noviny (rok 2009)

Advent a vánoce nemají všude stejnou podobu. Čas plyne doprovázen jinými vjemy v Mediteránu než v Záalpí. Středomoří není bílé, ani se neutlumí do hnědavých barev kůry bezlistých stromů a zoraných polí, má naopak svěže zelené tóny, které tam turisté obvykle v létě nevidí.

Jak se rodí socha

photo
Turské noviny (rok 2009)

V loňském a letošním roce jsem se poměrně hodně, vedle své malířské činnosti, zabýval sochařskou tvorbou. Mnoho lidí, kteří přicházeli do mého ateliéru, se ptali tak často a na tolik věcí, které souvisí s realizací sochy, že mohu předpokládat zájem o tento nevšední proces i u širšího publika.

Kytice

photo
Turské noviny (rok 2009)

Když se blíží termín odevzdání úvodníku a nemám v hlavě konkrétní nápad, s tím, že předem vylučuji všechna témata politická, které s velkou oblibou opěvují jiní a jinde, padne mi obvykle zrak na vlastní práci v mém ateliéru. Nyní mám na malířské štafli skoro hotovou kytici.

Kytice je vlastně velice zvláštní a široké téma. Představme si jen to množství situací, které se neobejdou bez vhodné květinové aranže. Flóra vítá člověka po jeho narození na této zemi. Květy doprovází také všechna výročí této události včetně dalších osobních svátků. Květiny krášlí i svátky veřejné.