Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Socha

 

Fontána pro společnost Joalis

photo

Fontána představuje proudění energie a přenos informace. Této symbolice výborně slouží tekoucí voda a kamenná struktura. Fontána je vlastně exteriérem v interiéru, využívá a zušlechťuje čtvercové zahloubení v podlaze, aby se tak stala estetickoplastickou mapou cesty vyvěrajícího pramene ze dvou mušlí, mušlí - symbolu poutníků.

Skica sochy na námět jména objednatele

photo
zima 2014

Socha vziká nejdříve na papíře. podíveje se na skicu sochy na námět jména objednatele.

Svatý Kryštof – Bronz

photo
zima 2014

Svatý Kryštof († kolem 250) je svatý, mučedník a jeden ze čtrnácti sv. pomocníků.

Legend o sv. Kryštofovi je několik. Liší se svým pojetím ve východní církvi a v církvi západní. Nejznámějším příběhem je příběh o muži jménem Reprobus. Byl to muž obrovité postavy, který chtěl sloužit pouze největšímu z králů.