Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Malba


Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice. Umělcovo dílo je mnohotvárné a dotýká se řady výtvarných žánrů. Houšť vytváří jak monumentální figurální kompozice od tematiky mytologické přes náměty z českých dějin až po fantazijně viděnou současnost, tak i zátiší, klasické portréty nebo romantické krajiny např. Šumavy, Beskyd či radostně slunné Itálie.

Charakteristický a dnes nepříliš typický

je umělcův přístup k výtvarné tvorbě. Zajímají ho výtvarné techniky, což se u jeho obrazů projevuje zvláštní výraznou barevností a stálostí užitých materiálů, které si mnohdy sám připravuje podle svých receptů. Krajiny, zátiší, portréty i figurální kompozice maluje s úctou k přírodě.