Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

CV

Tvorba zralého malíře, grafika a sochaře Miroslava Houště, jenž v sedmdesátých letech minulého století absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze, je v tom nejlepším smyslu slova pokračováním staleté a nepřerušené tradice malířské a sochařské.

Jeho dílo je mimořádně mnohotvárné, maluje klasické portréty, intimní zátiší, či romantické krajiny zádumčivé Šumavy i radostně slunné Calabrie, která je druhým umělcovým domovem. K jeho dílům neodmyslitelně patří také monumentální figurální kompozice, mnohdy až barokních forem. Jeho obrazy zasahují tematicky často do antické mytologie nebo českých dějin. Plodem bohaté autorovy imaginace jsou brilantně technicky zvládnuté grafické listy, plné skrytých symbolů a bájných i skutečných bytostí. V posledních letech se vrací také k sochařské tvorbě, jejíž bohaté figurální a dekorativní formy jsou uplatněny v bronzu a kameni.

Charakteristický a dnes nepříliš typický je autorův přístup k tvorbě. Hluboce a programově se zajímá o výtvarné techniky minulosti, což se v jeho obrazech projevuje zvláštním výrazným koloritem a stálostí barev, které si často sám připravuje.

Téměř kompletní přehled dosavadní tvorby Miroslava Houště obsahuje monografie „Miroslav Houšť – Dílo/Work“ Nepřímým pokračováním této knihy se stává vznikající bohatě ilustrovaná publikace Symposion, která je rozhovorem mezi Prof. J.Roytem a autorem, jež moderuje redaktor J.Tůma.