Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Publikované články

 

Přichází léto

Turské noviny (rok 2007)

Přichází léto a sluší se proto, aby se v našich novinách, které souzní počtem svých čísel se čtyřčasím roku, toto krásné období patřičně oslavilo. Z evangelia si vypůjčíme  pro úvod do léta, do hojnosti světla, tepla, květů a plodů, slovo letnice. Krásné české slovo, které naše mateřština nabídla pro vyjádření děje popsaném v evangeliu, děje, který má již starozákonní kořeny.

Údolí mezi Karlovým hradem Kašperkem a královským horním městem Kašperskými Horami

Turské noviny (rok 2007)

Údolí mezi Karlovým hradem Kašperkem a královským horním městem Kašperskými Horami uspořádalo pod letním nebem bohatou hostinu. Své menu nepřeberných chutí, vůní tvarů i barev přikrášlilo ještě křídly motýlů. Ta sametová pestrá křídla vyvolávají vzpomínku na šat dávných monarchů a přepych nákladníků zdejších zlatodolů.