Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Publikované články

 

Fantazie jara

photo
Turské noviny (rok 2012)

Krajina se ještě rozpíjí svými horizonty v měkkých šedích, jež malířka zima zanechala na své odhozené paletě, aby mohla bez zátěže pásmem sluneční bouře odtančit vstříc ledovým zrcadlům, která ulpívají na hlavách zemských pólů. Ale my prolnuti předivem vztahů a vlnovými délkami češtiny zůstáváme.

Pozvání do Zlaté Uličky

Turské noviny (rok 2011)

Udělám dnes výjimku ve svých úvodnících, které obvykle píši v trochu meditativním duchu, aby dávaly čtenáři prostor pro zamyšlení a vlastní názor. Dnes jsem však zvolil formu pozvánky.

Na Pražském Hradě byla právě znovuotevřena Zlatá Ulička. Toto až trochu bizarní seskupení maličkých domků povolil postavit příslušníkům hradní posádky slovutný a trochu tajemný sběratel umění všeho druhu, podporovatel alchymistů, císař Rudolf II.

Vzkaz stříbrovlasé dámy

photo
Turské noviny (rok 2011)

Devátého března byla popeleční středa. Tam, kde je ještě slyšitelná ozvěna starých časů, utichnou radovánky, jedí se prostší jídla, vůně masa nevzbuzuje tak často svým aperetivním efektem těžko odolatelnou chuť vejít pod střechu a účastnit se hostiny.

Advent 2010 s dotykem básníka

Turské noviny (rok 2010)

Cesta z Turska na Úholičky a Únětice mizí před očima v mlžném šerosvitu a jen běl sněhu zabraňuje v krajině tmavé pochmurnosti. Taková atmosféra je přímo filmovým plátnem pro zhmotňující se vzpomínky a fantazii.

Trvání Turska v čase i prostoru

Turské noviny (rok 2010)

V plynoucím roce dvoutisícímdesátém se chystáme oslavit devítistédesáté výročí založení obce Turska.

Jak máme vlastně této větě rozumět? Samozřejmě tak, jak je myšlena historiky, tedy, že před devítistydeseti lety byla učiněna první nám známá písemná zmínka o naší obci. Ale co bylo před tím?