Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Jožka Úprka – Na pouti – postup restaurování obrazu