Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu

Na obraze Příchod verozvěstů sv. Cyrila a Metoděje spatřujeme oba bratry v liturgickém oděvu, jak předávají překlad náboženských textů do slovanského jazyka knížeti Rostislavovi. K oběma bratřím přistupují Ludmila s Bořivojem, aby od nich přijali křest a předali jim dary naší země.

photo

Obraz je z cyklu obrazů na náměty z českých dějin na stěnách restaurace na pražském Žofíně. Souvislosti tohoto okamžiku, který tento obraz zachycuje jsou odhaleny pomocí popisu jednotlivých figur na obraze.

Popis jednotlivých figur na obraze:

  1. Kníže Rostislav

  2. sv. Metoděj

  3. sv Cyril

  4. Kníže Bořivoj

  5. Kněžna Ludmila

 

Verze obrazu bez číslených značek: