Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Volná grafika

Do roku 1992 jsem se zabýval hlavně hlubotiskovými technikami, např. čárkový lept, mezotinta aquatinta atd. V tomto období vytvářela pro mě grafika zrcadlovou část mého tvůrčího proudu, část meditativnější z možností až filigránní kresby. Neboť figurální kompozice mých olejů nacházely jako nositele svých tvarů poměrně robustní malbu za použití taktéž robustních, mnou ručně třených materiálů.

Později mi poskytla litografie, kamenotisk, velké možnosti  svou měkkostí a až obrazovou akceptací barvy. Grafická dílna je pro mne podstatnou součástí mého domu, tisknu si všechny techniky vlastní rukou.

photo
Historia futura

(Kolorovaná litografie)

photo
Napoli

(Kolorovaná litografie)

photo
Benátský karneval

(Kolorovaná litografie)

photo
Benátský karneval

(Černobílá litografie)

photo
Úroda

(Barevná litografie)

photo
Romantická zima

(Barevná litografie)

photo
Lužnice

(Barevná litografie)

photo
Ulice Alchymistů

(Barevná litografie)

photo
Ulice Alchymistů

(Černobílá litografie)

photo
Šumavský mostek

(Barevná litografie)

photo
Šumavský mostek

(Černobílá litografie)

photo
Pražský sen

(Litografie)