Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Rekonstrukce městského domu

photo

Rekonstrukce městského domu – jedna z variant přístavby ke starobylému domu.

Přístavba poskytuje prostor sklem uzavíratelné sale terreně a bazénu s posuvnými dveřmi, obohacenými vitráží. Návrh je doplněn detaily rohových sloupů, systému dlažeb a obkladů.

Čelní fasáda doplněna centrální dominantou, v níž figuruje široké lunetové okno s pískovcovým obkladem. Kovaný balkon s vysokými francouzskými dveřmi, obloženými též pískovcem. Ve vlnovkovém štítě mají své místo vitrážové svítící hodiny, nad nimi se vypíná sochařská aplikace. Boční sloupky štítů korunují dvě kovaná světla. Půdní arkýře jsou zformovány do tvaru měkké vlnovky. Okapní systém bude proveden měditepecky a kovářsky. Kované budou i měděné vlaječky ve vrcholech střechy.

Východní pohled s kovaným zábradlím, světly, podpěrovým systémem sešikmující se spodní části zdi, vitrážovým oknem k bazénu, kovanými dveřmi zasklenými vitráží a krytým zápražím před jižní frontou stavby. Odlehčené arkýře s oválnými okny a dekorativní komín ozvláštňují mansardovou střechu. Vitrážové okno k bazénu je děleno cihlovým kruhem.

Bohatší varianta – počítá s terasou, francouzskými okny, opulentním kováním a tvarově rozehranými štíty, které vytváří prostor pro sluneční hodiny. K objektu přiléhají dvě tvarově rozvinuté brány.