Le opere pittoriche dell’artista Mirek Houst

rappresentano il costante e ininterrotto proseguimento della tradizione artistica classica.

Výstava v Kašperských Horách – Muzeum Šumavy

Čechy a Itálie jsou nyní mým působištěm a zdrojem inspirace. Chtěl jsem aby se tato skutečnost stala scénářem výstavy v Kašperských Horách.

photo

Monografie Miroslav Houšť Dílo/Work, která se zabývala mým dílem do padesáti let na velkém formátu a na velkém počtu stran, vytvořila předpolí pro druhou, tentokrát komornější knihu s názvem Z Kašperských Hor do Kalábrie, od obrazů k sochám.

Tato knížka je naplněná nejenom dalšími krajinami, portréty, kyticemi, kompozicemi, ilustracemi, architekturou a grafikou, ale vypráví také příběh druhé poloviny mého života a stala se vlastně rozšířeným katalogem této Kašperskohorské výstavy ve vrcholném létě 2019.

Čechy a Itálie jsou nyní mým působištěm a zdrojem inspirace. Chtěl jsem aby se tato skutečnost stala scénářem výstavy v Kašperských Horách, kde jsem po dokončení Akademie výtvarných umění maloval spoustu obrazů Šumavy v její romantické i symbolické podobě. Výstava byla vlastně zastavením na cestě, jež prochází Čechami a Jižní Itálií.

Celá tato událost byla realizována a domýšlena za všestranné pomoci mých přátel profesora Vladimíra Maříka a jeho vzdělané ženy Taťány.