Le opere pittoriche dell’artista Mirek Houst

rappresentano il costante e ininterrotto proseguimento della tradizione artistica classica.

Fontána pro společnost Joalis

photo

Fontána představuje proudění energie a přenos informace. Této symbolice výborně slouží tekoucí voda a kamenná struktura. Fontána je vlastně exteriérem v interiéru, využívá a zušlechťuje čtvercové zahloubení v podlaze, aby se tak stala estetickoplastickou mapou cesty vyvěrajícího pramene ze dvou mušlí, mušlí - symbolu poutníků.